Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal kommune (KVE) og Grundvandspuljen 

 

 Historie 
 Bestyrelse 
 Medlemmer 
 Vedtægter 
 Budget og Regnskab 
 Kontakt KVE 
 Find dit vandværk 
 Kommende møder 
 Repræsentantskabsmøder 
 Fællesregulativ 
 Vandforsyningsplan 
 Vandplan 
 Taksteftersyn 
 Benchmarking 
 Historik 
 Ledelse 
 Boringslukninger 
 Regnskab 
 Regler og vedtægter 
  Om KVE  
|
  Kontakt  
|
  Møder  
|
  Nyheder  
|
  Regler  
|
  Projekter  
|
  Grundvandspuljen  
KVE's Historie

 

 KVE's Historie

Kontaktudvalget for de Private vandværker i Egedal Kommune (KVE) er en sammenslutning af 13 vandværker i Egedal ud af kommunens i alt 16 almene vandværker.

KVE's formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem medlemsvandværkerne i Egedal Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder efter behov bistå som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:             

  • ·         van­dindvindingsrettigheder,
  • ·         vandforsyningsplaner,
  • ·         kildepladsbeskyttelse,
  • ·         regu­lativer,
  • ·         vandforsyning i det åbne land og
  • ·         vandanalyser.

Ethvert privat alment vandværk i Egedal Kommune kan optages i KVE, der ud over de primære mål også lægger vægt på udbygning af medlemmernes viden og færdigheder inden for vandforsyning.

KVE’s øverste myndighed er repræsentantskabet, hvori alle medlemsværkerne er repræsenteret. Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde i april måned.

Den daglige drift forestås af en bestyrelse valgt på repræsentantskabsmødet.

KVE er stiftet d. 26. april 2007 og er delvist baseret på erfaringer og drift af Kontaktudvalget for Vandværker i Stenløse kommune (tidligere KVS), stiftet 2. december 1976 og nedlagt ved stiftelsen af KVE.