Sløjfning af gamle ubenyttede brønde og boringer

I dag er det lovpligtigt at sløjfe dit vandindvindingsanlæg, når din ejendom tilsluttes et vandværk, men sådan har det ikke altid været.

Hvis der findes en gammel ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, er der mulighed for at få sløjfningen betalt af Grundvandspuljen for Egedal Kommune.

Det kan du læse mere om i pjecen “sløjfning af brønde og boringer” ved at klikke på nedenståend link:

http://www.egedalkommune.dk/media/308266/sl_jfning_af_br_nde_og_boringer.pdf