KVE’s medlemmer og samarbejdspartnere

Medlem af KVE

Repræsenteret ved

Billede

Buresø Vandværk
Skovvej 18A
3550 Slangerup
Tlf    : +45 2757 7202
Mail : post@buresoevand.dk
Web: www.buresoevand.dk

Per Nielsen
Formand Buresø Vandværk

Thomas Veit Sørensen
Bestyrelsesmedlem Buresø Vandværk

Ganløse Vandværk A.m.b.a.
Østergade 13
3660 Stenløse
Tlf   : +45 2984 9905
Mail : info@ganloesevand.dk
Web: www.ganloesevand.dk

Bo Otterstrøm
Formand Ganløse Vandværk
Bestyrelsesmedlem KVE

Per Raahauge
Bestyrelsesmedlem Ganløse Vandværk
Bestyrelsesmedlem KVE
Telefon: +45 2170 7979
Mail: pr@2pr.dk

Ganløse Bund Vandværk A.m.b.a.
Bundsvej 30
3660 Stenløse
Tlf   : +45 2275 4969
Mail : bengaard@850r.dk
Fb: Ganløse Bunds Vandværk

Niels Bengaard
Formand Ganløse Bunds Vandværk

Hirsebakken Vandværk
Hirsebakken 4
2765 Smørum
Tlf   :
Mail : hirsebakken@gmail.com

Jim Andersen
Formand Hirsebakken Vandværk

Hove Overdrevs Vandværk A.m.b.a
Overdrevsvej 20
2765 Smørum
Tlf   : +45 3940 1002 / +45 4083 8475
Mail : jphartmann.co@gmail.com
Web: –

Tina Petersen
Kasserer Hove Overdrevs Vandværk

Hove Vandværk A.m.b.a
Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum
Tlf   : +45 6162 4119
Mail : pegrib@hotmail.com
Web: www.hovevand.dk

Peter Egemose Grib
Formand Hove Vandværk
Formand KVE
Sekretær Grundvandspuljen

Foreningen Ny Sperrestrup Vandværk
Ny Sperrestrupvej 13
3650 Ølstykke
Tlf   : +45 2195 1889
Mail : grundogvand@gmail.com
Web: –

Rasmus Thomsen
Formand Ny Sperrestrup Vandværk

Slagslunde Vandværk
Tværstrædet 7a
3660 Stenløse
Tlf   : +45 2425 9222
Mail : post@slagslundevand.dk
Web: www.slagslundevand.dk

Henrik Strøbech
Formand Slagslunde Vandværk
Webmaster  www.slagslundevand.dk

Per Knudsen
Kasserer Slagslunde Vandværk
Kasserer KVE og Grundvandspuljen
Tlf.: 4078 5761
Mail.: peroleks@gmail.com

Smørumovre Vandværk
Smørum Bygade 11
2765 Smørumovre
Tlf   : +45 5251 9114
Mail : lassen-skrubbeltrang@hotmail.com
Web: https://smorumovrevandvaerk.wordpress.com

Peter Lassen Skrubbeltrang
Formand Smørumovre Vandværk
Bestyrelsesmedlem KVE

Stenløse Vandværk A.m.b.a.
Frederikssundvej 137
3660 Stenløse
Tlf   : +45 4717 2451
Mail : admin@stenlose-vand.dk
Web: www.stenlose-vand.dk

Klaus Frelling Andersen
Formand Stenløse Vandværk
Tlf.:  2637 4179
Mail: klaus.frelling@gmail.com

Veksø Vandværk I/S
Katholm 202
3670 Veksø
Tlf   : +45 2623 3401
Mail : per.jensen.katholm@hotmail.com
Web: www.vekso-vand.dk

Per Jensen
Formand Veksø Vandværk

Vagn Neerup Handlos
Formand Grundvandspuljen
Tlf. : 2128 2455
Mail: Vagn@Handlos.dk

NOVAFOS
v/Bo Lindhardt
Blokken 9
3460 Birkerød

Bo Lindhardt
Vicedirektør og vandchef
Novafos`repræsentant i Grundvandspuljen
Tlf. 4420 8002

Egedal Kommune
Ølstykke Rådhus
Rådhus Allé 1
3650 Ølstykke
Tlf.  : 7259 7331
Mail : grundvand@egekom.dk
Web: www.egedalkommune.dk

Helene Nørgaard Bachmann
Miljøsagsbehandler
Egedal Kommune
Mobilnummer: 7259 7332
Mail: helene.bachmann@egekom.dk

Helene Mogensen
Miljøsagsbehandler
Egedal Kommune
Mobilnummer:  7259 7246
Mail: helene.mogensen@egekom.dk